34-400 Nowy Targ, ul.Kolejowa 99, email ks.wiaterni@gmail.com

KS Wiaterni Nowy Targ


To były piękne Dni!

Posted on 30 września, 2023 by Piotr

W zeszłym tygodniu odbyły się Dni Otwarte w Klubie Sportowym Wiaterni. Na przystani we Frydmanie dzieci i młodzież mogły doświadczyć żeglowania na sportowych jachtach pod okiem trenerów i w asyście zawodników KS Wiaterni. W ciągu czterech dni blisko 80 uczestników przeszło podstawowe szkolenie na lądzie i na wodzie, zapoznało się również z zasadami bezpiecznego zachowania na akwenie i w jego pobliżu. Dopisała pogoda i Dni Otwarte w pełni spełniły swoje cele, którymi były prezentacja działalności klubu, zainteresowanie dzieci i młodzieży żeglarstwem, pozyskiwanie nowych zawodników, a w konsekwencji przeciwdziałanie obniżeniu zainteresowania uprawianiem sportu oraz przeciwdziałanie spadkowi sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez zainteresowanie atrakcyjną dyscypliną, jaką jest żeglarstwo sportowe. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty. To były piękne Dni!
Comments are closed.
↑ Top